تازه ها - کتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد
صفحه آماده است.
کتاب
پایان نامه
مقاله
مجله
منابع دیجیتالی
دیداری شنیداری
سند
تازه های کتاب
 
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی1 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
ایمنی فرآیندهای شیمیایی
ک‍راول‌، دان‍ی‍ل‌
۱۳۹۴
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
ساختار اتم
عین علی، محمد
‏‫، ۱۴۰۲.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
شیمی رنگ و رنگدانه‌ها
‏‫، ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۵.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کاربردهای زیستی نانو‌مواد
ص‍ب‍وری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
‏‫، ۱۴۰۱
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
درباره‌ مبانی مدیریت
انتشارات هاروارد بیزینس ری‌ویو
‏‫، ‏‫۱۳۹۸.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
انتقال حرارت
ه‍ول‍م‍ن‌، ج‍ک‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
‏‫‏۱۴۰۰.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
گاهنگاری دوران پارینه‌سنگی ایران
‏وحدتی‌ نسب، حامد
‏‫، ۱۳۹۶.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
ایران باستان
ب‍راس‍ی‍وس‌، م‍اری‍ا
‏‫، ۱۴۰۱.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
درباره تصمیم‌گیری
انتشارات هاروارد بیزینس ری‌ویو
‏‫، ۱۴۰۱.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
آب‌شناسی کاربردی(رشته زمین‌شناسی)
مقیمی، همایون
‏‫، ۱۴۰۰.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
مبانی زمین‌شناسی صحرایی (رشته زمین‌شناسی)
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌حس‍ی‍ن‌
‏‫، ۱۴۰۱.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
‏‫تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات‬
ش‍ی‍م‍ز، اروی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ن‌
‏‫، ‏‫۱۳۹۷.‬‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :